Anuarul Statistic al Judetului Brasov

ANUARUL JUDEȚULUI BRAȘOV – ediția 2023

 

1 Geografie, meteorologie şi mediu înconjurător; Organizare administrativă/ Geography, meteorology and environment; Administrative organisation

2 Populaţie/ Population

3 Piaţa forţei de muncă şi veniturile populaţiei/ Labour market and population income

4 Locuinţe şi utilităţi publice/ Dwellings and public utilities

5 Asistenţă socială/ Social assistance

6 Sănătate/ Health

7 Educaţie/ Education

8 Cultură şi sport/ Culture and sport

9 Conturi  naţionale; Finanţe/ National accounts; Finances

10 Cercetare-dezvoltare/ Research – development

11 Agricultură, silvicultură/ Agriculture, forestry

12 Activitatea întreprinderii/ Enterprise activity

13 Transport şi poştă/ Transport and post

14 Comerţ exterior/ International trade

15 Turism/ Tourism

16 Justiţie/ Justice

17 Teritorial/ Territorial