Populaţia

Populatia rezidenta pe sexe si medii la 1 iulie 2012-2022

Populatia rezidenta pe grupe de varsta 2012-2022

Miscarea naturala 2012-2022

Ratele de fertilitate 2012-2022

Durata medie a vietii 1990-2022

Migratia interna 2012-2022

Populatia pe municipii, orase, comune si sexe la 1 iulie 2023

Populatia pe municipii, orase, comune si sexe la 1 ianuarie 2023